De zegen van Paars

Na vier weken Oranje is het nu tijd voor Paars.

En dat lijkt me een goede zaak. Want voor het eerst sinds jaren staan de christelijke partijen weer buitenspel.

Nee, ik schaar mezelf niet onder het groeiende koor van online christian bashers, die ‘scheiding van kerk en staat!’ gillen, terwijl ze bedoelen: ‘ban religie uit het publieke debat’. Ook zal ik niet snel roepen dat ‘het allemaal betuttelende moraalridders’ zijn. Dat zou merkwaardig zijn, aangezien ik mezelf christen noem.

Maar ik heb in toenemende mate bezwaren tegen christelijke partijvorming. Of beter gezegd: ik krijg steeds meer moeite met collectieve machtpretenties van christenen, hoe goed bedoeld en gematigd ze ook zijn (en meestal zijn ze dat). Want dat is wat politieke betrokkenheid uiteindelijk is: dingen naar de macht.

Ik heb drie redenen voor mijn moeite.

  1. Uit het christelijk geloof  komt niet automatisch een politieke overtuiging voort.  Een christen kan zich politiek op links, in het midden of over rechts positioneren. Dat hangt van veel meer factoren af dan christelijk geloof alleen. Mijn persoonlijke motto is: leef links, stem rechts. Maar daarover een andere keer.
  2. De collateral damage van christelijke politiek is te groot. Toegegeven, de meeste beschuldigingen over betutteling zijn nergens op gebaseerd. Dat neemt niet weg dat mensen snel het gevoel krijgen dat christenen erop uit zijn om anderen de les te lezen en in een mal te duwen. De geschiedenis geeft hen ook wel enig recht van spreken.
  3. Maar uiteindelijk is de belangrijste reden deze: het evangelie is de weigering om langs de weg van de macht je idealen te verwerkelijken. Het was precies deze verleiding die Jezus moest weerstaan. En weerstaan heeft, ten koste van zijn leven.

Uiteindelijk heeft christelijke politiek geen toekomst, denk ik. En dat is zo erg nog niet. Als tenminste de christelijke kerk weer echt gaat doen waarvoor ze bedoeld is: zonder machtsambitie mensen uitnodigen om te delen in het verhaal van Jezus en hen leren goed te doen voor de mensen om hen heen. En dat is al behoorlijk ambitieus.

Comments are closed.

%d bloggers op de volgende wijze: