De manipulator

De Manipulator

Vandaag is voor mij een bijzondere dag. Samen met Rikko Voorberg schreef ik het boek: De manipulator. Oerlessen in winnen en verliezen. Dat boek komt vandaag officieel uit. Zie hier het persbericht. Het is nu wachten op de eerste recensie…

De manipulator bespreekt voor iedereen herkenbare thema’s zoals verlangen, heimwee, leegte en onzekerheid.

Het verhaal over aartsvader Jakob staat bol van bedrog, geweld, eenzaamheid en manipulatie. Jakob is meester in het manipuleren maar elke keer als hij lijkt te winnen moet hij weer vluchten voor de woede die hij zich op de hals haalt. Aan het eind van zijn latijn leert hij te verliezen en wint hij daarme wat hij al die tijd zocht.

We geven een nieuwe toegang tot het bijbelverhaal over Jakob en daarmee tot onze eigen diepgewortelde neigingen tot marchanderen en manipuleren. We hebben gemerkt dat we anderen kunnen helpen om zowel hun eigen leven onder ogen te zien als een dieper inzicht te krijgen in het belang van de oude bijbelverhalen.

Aantrekkelijk om te bspreken in o.a. gesprekskringen. Klik hier voor de bespreekvragen bij elk hoofdstuk. Deze zijn niet opgenomen in het boek zelf.
Mocht je naar aanleiding van het boek vragen hebben aan mij, neem dan gerust contact met mij op.

Comments are closed.

%d bloggers op de volgende wijze: