Over Martijn

Persoonlijk reflecties op zin en zinloosheid, God en geloof, twijfel en zekerheid.

Amsterdammer (uit de provincie).
Theoloog (en lees te weinig).
Prediker (en heb soms even niets te zeggen).

Soms gaat het plots over voetbal.

 

Korte bio:

Opgegroeid in Lisse en achtereenvolgens ingezetene van Amersfoort, Kampen, nogmaals Amersfoort, New York en Amsterdam.
Opgeleid als theoloog in Kampen en New York en uiteraard vooral in de praktijk.

Sinds 2008 voorganger van Stroom Amsterdam. Sinds 2011 tevens projectleider voor vernieuwende gemeenschapsvorming  en in die rol verantwoordelijk voor StroomWest (waaronder de PopUpKerk) en het Kleiklooster. En ik schreef recent ook een boek, samen met Rikko Voorberg: De Manipulator. Oerlessen in winnen en verliezen. Amsterdam: Ark, 2014 .

Leave a Comment